Voorwaarden

Algemeen

•    Het legen van boten geschiedt geheel volgens het binnenvaartreglement en de Wrakken Wet. Vervuild water (olie/diesel en andere chemische substanties) wordt in principe niet gehoosd. Tegen meerprijs kan dit eventueel wel voor u afgevoerd worden.
•    De opdrachtgever dient aan te kunnen tonen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is.
•    Eventueel vuil wordt niet weggebracht maar blijft aan boord.
•    Hoosmatroos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens schoonmaak-, hoos- of bergingswerkzaamheden.
•    Het betreden van de boot van Hoosmatroos, alsmede aanwezigheid bij een opdracht in uitvoering, is geheel op eigen risico.
•    Alle prijzen zijn in euro's en inclusief B.T.W. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden.
•    Persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en zonder toestemming van de betrokkene niet aan derden worden verstrekt.


Offertes

•    Offertes hebben een geldigheid van 2 weken na de offertedatum.
•    Offertes zijn vrijblijvend.
•    Offertes gebaseerd op scheepslengte kunnen achteraf aangepast worden als blijkt dat de door de klant gemelde lengte niet in overeenstemming is met de werkelijke lengte van het schip
•    Acceptatie van een offerte door de klant is bindend.


Abonnementen

•    Naast onderstaande voorwaarden, zijn ook de algemene Hoosmatroos voorwaarden van kracht
•    Onder “bootlengte” wordt verstaan: de gehele lengte van de boot in hele meters, afgerond naar boven.
•    Binnen de vastgestelde periode gaat het contract pas in, op het moment de verschuldigde kosten ontvangen zijn. (Vooruit betalen)
•    De boot dient gedurende de contractperiode op een (ongeveer) vaste ligplaats te liggen. Veranderingen van ligplaats gedurende de contractperiode dienen doorgegeven te worden middels een e-mail, onder vermelding van het contractnummer.
•    De boot dient (vanaf het water) bereikbaar en goed toegankelijk te zijn. Hoosmatroos neemt geen sleutels in beheer.
•    Hoosmatroos maakt op basis van de achterliggende en verwachte weersomstandigheden en een regelmatige visuele inspectie van boten, een inschatting ten behoeven van het plannen van een hoosbeurt. Het bereiken van een kritische waterhoogte in de boot zal voorkomen worden.
•    Tenzij naar het oordeel van Hoosmatroos beter kan, wordt de boot leeggepompt tot een laag van 1 cm water op het diepste punt waar de pompvoet kan komen. (Indien mogelijk wordt de boot schuin gehouden om een beter resultaat te krijgen)
•    Hoosmatroos accepteert geen aansprakelijkheid bij zinken als gevolg van een lek boven de waterlijn van de boot.
•    Bij verlies, diefstal of verkoop van de boot gedurende de contractperiode is restitutie niet mogelijk en het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.


Opdracht behandeling

•    Hoosmatroos behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren, annuleren of naar een andere dan de eerder vastgestelde uitvoeringsdatum te verplaatsen.
•    Hoosmatroos neemt geen verantwoording voor schepen die na het lichten/bergen lek blijken te zijn.


Betaling

•    Betalingen dienen contant of per bank te geschieden.
•    Abonnementen dienen vooruit betaald te worden.
•    Betalingen dienen binnen 1 week na de factuurdatum voldaan te zijn.
•    Bij te late betaling kan Hoosmatroos extra kosten in rekening brengen.

Actie

Kom je onze sticker tegen dan krijg je

10%

korting op het hozen van je bootje

Klik snel op de sticker om naar de actiepagina te gaan

sticker